Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Öğretmen Yetiştirme Sertifika Programı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Öğretmen Yetiştirme Sertifika Programı
2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Ankara Gezisi
Bilecik Gezisi

Ayrıntılı bilgiler İBUZEM sayfasında yer almaktadır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016