2018 Türkçe Yaz Okulu
İftar Yemeği
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Ankara Gezisi

Öğretim

Üniversitemiz bünyesinde kurulan merkezimizin öğretim programı, Avrupa Ortak Dil Kriterlerine uygun olarak oluşturulmuştur. Öğretim ortamları son teknoloji ile donatılmış olup, ders işleme süreci resim, müzik, video, film gibi işitsel ve görsel ögelerle desteklenmektedir.

Merkezimizde beceri temelli dil öğretim anlayışı benimsenerek öğrencilere dil bilgisinden çok, dil becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dil öğretiminde dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerine, ders içerisinde eşit oranda yer verilmektedir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğretime başlamadan önce, gelen her öğrenciye Seviye Tespit Sınavı uygulanarak hedef kitlenin ihtiyaç analizi yapılmaktadır.

Merkezimizde basamaklı kur sistemine uygun olarak, temel düzeyde A1 ve A2; orta düzeyde B1 ve B2; yüksek düzeyde ise C1 düzeyinde Türkçe kursları açılmaktadır. Dersler “U” düzenindeki sınıflarda en az 10, en fazla 16 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Ayrıca, ders içerisinde öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve öğrencilerin kendini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi için konuşma ve yazma kulüpleri de oluşturulmaktadır.

Merkezimizde yabancılar için Türkçe kurslarının yanı sıra İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça gibi dillerin öğretilmesine yönelik kursların yakın zamanda açılması planlanmaktadır. Yabancı dil öğretiminden başka, ihtiyaca bağlı olarak öğrencilere ve yetişkinlere yönelik Hızlı Okuma Teknikleri, Yaratıcı Yazma ve Yazarlık Atölyesi, Mental Aritmetik, Hafıza Geliştirme Teknikleri, Eğlenceli Bilim Atölyesi ve Yabancı Dil Sınavlarına Hazırlık gibi kurslara da yer verilmesi planlanmaktadır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016