2018 Türkçe Yaz Okulu
İftar Yemeği
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Ankara Gezisi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), 9 Temmuz 2013 tarih ve 28702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile faaliyete başlamıştır. Merkezimiz Üniversitemizde öğrenim görmekte olan yabancı öğrencilere ve Türkçe öğrenmek isteyenlere, modern dil öğretim yöntemleri ile Türkçeyi en etkili şekilde öğretmek amacıyla kurulmuştur. 

Merkezimizin hedefleri arasında, yurt içinde ve yurt dışında yabancılara Türkçeyi en etkili şekilde öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, Türkçenin ve diğer dillerin öğretimi konusunda araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerine ve bu alanlarda yapılan çalışmalara öncülük etmek bulunmaktadır.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016