23 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2020 tarihlerinde kurumumuz tarafından Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen kişilerin sınav ücretini ödediğini gösteren dekontu ve aşağıdaki belgeleri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermeleri gerekmektedir:

İSTENEN BELGELER

1- Pasaport Fotokopisi

2- Kimlik Fotokopisi (varsa)

3- 1 Adet Fotoğraf

4- Dekont-Makbuz

5- İletişim Bilgileri (Gmail adresi ve telefon numarası)

 

Sınav ücreti: 300 TL veya 50 USD

TÖMER TL Hesap Numarası: Ziraat Bankası, TR 9300 0100 2564 4703 4774 5015

TÖMER DOLAR Hesap Numarası: Ziraat Bankası TR 3300 0100 2564 4703 4774 5028

Açıklama kısmına öğrencinin adı soyadı ve TÖMER sınav ücreti yazılması gerekmektedir.

 

Sınavla ilgili detaylar şu şekildedir:

  • TYS- Okuma-Anlama Sınavı Saat: 10.00-11.50 

Okuma-Anlama Sınavı, İBUZEM sayfası üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Katılımcılara okuduğunu anlamaya yönelik 50 soruluk bir sınav yapılacaktır. Sınav için katılımcılara 110 dakika süre verilecektir.

  • TYS- Dinleme Sınavı Sınavı Saat: 12.10-12.55

Dinleme Sınavı, İBUZEM sayfası üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Katılımcılara dinlediğini anlamaya yönelik 20 soruluk bir sınav yapılacaktır. Sınav için katılımcılara 45 dakika süre verilecektir.

  • TYS- Yazılı Anlatım Sınavı  Saat:14.00

Yazılı Anlatım Sınavı soruları İBUZEM sayfası üzerinden paylaşılacak ve öğrenciler yazılı anlatım kağıtlarını İBUZEM sayfasına yükleyecektir. Sınav için katılımcılara 60 dakika süre verilecektir.

  • TYS- Konuşma Sınavı  Saat:15.00

Konuşma sınavı, Google Meet üzerinden gerçekleştirilecektir. 

*Tüm sınavlar Google Meet üzerinden kayıt altına alınacaktır.

** Her beceri düzeyinden en az 50 puan alınması gerekmektedir.

*** Sadece bir beceri alanında 50 puanın altında kalan öğrencilere telafi sınavına girme imkanı sunulacaktır. Buna karşılık, iki beceri alanından yeterli puanı alamayan öğrenciler "başarısız" kabul edilecektir. 

 

  • TYS Sonuçlarının Açıklanması

Türkçe Yeterlik Sınavı sonuçları www.tomer.ibu.edu.tr adresimiz üzerinden ilan edilecektir.

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016