Dinleme Sınavı 4 farklı metne yönelik toplam 20 sorudan oluşmaktadır.  Sınav süresi 45 dakikadır.

 

ÖRNEK SORULAR:

 

Dinlediğiniz metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mayaların yok oluşu

B) Mayalarda giyimin önemi

C) Mayaların kurban ritüelleri

D) Maya medeniyetinin özellikleri

 

Dinlediğiniz metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mayaların ünü 2012 yılından sonra daha da artmıştır.

B) Mayalara ait sadece üç kitap günümüze ulaşmıştır.

C) Mayalar mimari açıdan gelişmemiş bir topluluktur.

D) Mayalar bitki bilimi konusunda oldukça başarılıdır.

 

 

Dinlediğiniz metinde dombra ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Dombranın iki farklı çeşidi bulunduğuna

B) Cambıl dombrasının tellerinin neden yapıldığına

C) Dombra çalan en meşhur sanatçının kim olduğuna

D) Dombranın çalım tekniklerinin zamanla değiştiğine

 

Dinlediğiniz metne göre dombra yapımında kullanılan ses tablası aşağıdakilerden hangisi ile üretilmektedir?

A) Çam ağacı       

B) Elma ağacı          

C) Ladin ağacı            

D) Erik ağacı

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016