Okuma-Anlama Sınavı 50 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 110 dakikadır.

 

Okuma-Anlama Sınavı içerisinde farklı soru türleri yer almaktadır. Bu soru türlerini içeren örnek sorulara aşağıda yer verilmiştir:

 

1. PARAGRAF SORULARI

 

Ay Ekspresi, ABD’den Ay'a gitmek için izin alabilen ilk ticari şirket oldu. İnsansız uzay aracıyla 2017’nin sonlarına doğru yapılması planlanan sefer iki hafta sürecek. Ay’a indirilecek aracın henüz tamamlanmadığı ancak bavul büyüklüğündeki bu aracı Rocket Lab adlı bir şirketin ürettiği füzenin taşıyacağı belirtiliyor. Araçta bilimsel deneyler yapmak için çeşitli ekipmanlar da yer alacak. Ay Ekspresi, 2007’de Google’nin ilan ettiği 20 milyon dolarlık Lunar X ödülünü almak için yarışan 16 ekipten yalnızca biri. Ödül, Ay’a ilk araç indiren ticari firmaya verilecek. Bugüne dek ticari şirketler yalnızca Dünya’nın yörüngesine çıkabildi; bunun ötesindeki uçuşların tümü devlet kurumları tarafından gerçekleştirildi. Öte yandan, Ay'a iniş yapmayı yalnızca ABD, Rusya ve Çin başardı.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılabilir?

A) Ay'a iniş yapmayı başaran ilk ticari şirket Ay Ekspresi olmuştur.

B) Lunar X ödülü için Google tarafından 16 farklı füze fırlatılmıştır.

C) İnsansız uzay aracıyla yapılacak seferin bilimsel amaçları da vardır.

D) ABD ve Rusya dışında Ay’a iniş yapmayı beceren başka ülke yoktur.

 

Hayal kurmak kimilerince zaman kaybıdır. Onlar, gerçeklere o kadar kaptırmışlar ki kendilerini, olanlarla ilgilenmekten olmasını istedikleri şeylere kafa yoramaz duruma gelmişlerdir. Hâlbuki insan denen varlık hayal kurduğu ölçüde var olmamış mıdır? Gökyüzündeki yıldızları nasıl keşfetmiştir, okyanusların ardındaki sırları ya da internet ve televizyonu nasıl bulmuştur? Hep hayal ederek değil mi?

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kimilerine göre hayal kurmak zaman kaybıdır.

B) Hayal etmek, insanın var olduğunun bir göstergesidir.

C) Hayal kurmak, olmaz gibi görülen şeyleri olur kılmanın ilk adımıdır.

D) Hayallerin de bir sınırı olmalı ki insan, sonunda hayal kırıklığına uğramasın.

 

Diş ağrısının en yaygın nedeni diş çürümesidir. Ağzımızdaki bakteriler, dişlerimizin arasında kalan yiyecek artıklarının değişime uğramasına neden olur. Bu değişim sırasında asit açığa çıkar. Bu asit zaman içinde dişin çürümesine yani diş minesinin bozulmasına neden olur. Çürük, dişin iç kısımlarına doğru ilerlemiş ve sinir hücrelerinin bulunduğu bölüme ulaşmışsa dişte ağrı olabilir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Diş çürüğünden korunma yollarına

B) Çürüyen dişte oluşan değişikliklere

C) Diş ağrısının nedenine

D) Diş çürümesinin nasıl oluştuğuna

 

2. CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

 

Sakın bu insana herhangi bir sırrını söylemeye kalkışma çünkü ……

Yukarıdaki cümleyi en doğru şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz.

A) seni çok üzer.

B) her an gözü dönebilir.

C) ağzında bakla ıslanmaz.

D) başında kavak yelleri esiyor. 

 

3. DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI

 

Ezgi: Dün sinemaya gitmişsin. Film güzel miydi?

Bedirhan: Değildi. Güzel bir film bekliyordum. Hayal kırıklığı yaşadım resmen.

Ezgi: ……………………………………………………………………………………

Bedirhan: Sen bilirsin, istersen izle ama ben tavsiye etmem. Zaman kaybedersin.

Yukarıdaki diyaloğu en doğru şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz.

A) Zaman kaybı mı diyorsun?

B) Peki, neden beğenmedin?

C) Sence ben de izleyeyim mi?

D) O zaman tiyatroya mı gitsem?

 

4. PARAGRAF TAMAMLAMA SORULARI

 

Araştırmacılar bunda sosyal karşılaştırma sürecinin etkili olabileceğini düşünüyor. Araştırmacılar, gençlerin sosyal medya aracılığıyla yaşamlarına şahit oldukları kişilerle kendilerini kıyaslamaları sonucunda kendileri hakkında olumsuz yargılara ulaştıklarını söylüyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada ise mutluluğun, yaş ilerledikçe kızlarda ve erkeklerde azalma eğilimi gösterdiği ortaya çıkmış. Sosyal ve duygusal sorunlar ise erkeklerde genel olarak yaşla birlikte azalırken kızlarda artıyormuş. Fakat bu durumun sosyal medya kullananlarda daha olumsuz sonuçlar çıkardığı da tespit edilmiş. Bu yüzden bilim insanları, gençleri ve aileleri sosyal medyayı yoğun kullanmanın ilerleyen yaşlardaki sonuçlarına dair uyarıyor ve sosyal medya kullanımı hakkında eğitimin önemine vurgu yapıyor.

Bu metnin başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Son yıllarda sosyal medya üzerine birçok araştırma yapıldı.

B) Gençlerin sosyal medya kullanımı arttıkça mutsuzlukları da artmaktadır.

C) İnsanlar, varlıklı insanların yaşamlarını takip etmeyi çok seviyor.

D) Gençlerin sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

 

 

5. YAKIN ANLAMLI CÜMLE SORULARI

 

"Hayatınız kötü yola girmişse unutmayın, direksiyondaki sizsiniz."

Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanlar, davranışlarında dikkatli olmalıdırlar.

B) İnsan, dünyaya bir kez gelir, bunu iyi değerlendirmelidir.

C) İyi bir hayat sürmek, insanın kendi attığı adımlara bağlıdır.

D) Yaşamayı bilmiyorsanız, başkalarının düşüncelerinden yararlanın.

 

6. PARAGRAFIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE SORULARI

(1) İnsan beyninin tümünün bilgisayarda canlandırılması görevi, yakın bir zaman önce moleküler düzeyde başlatıldı. (2) "Mavi Beyin" adı verilen proje için üretilen bilgisayar, daha önceden yapılan Mavi Gen adlı süper bilgisayar temel alınarak oluşturulmuş. (3) İnsanların hepsinin kişilik özellikleri birbirinden farklı. (4) Araştırmalar, beynimizin kelimeleri simgelemekte kullandığı “elektronik kodları” ilk defa gözlemleyebileceğimizi söylüyor.

Bu metinde numaralanmış yerlerden hangisi anlatımın akışını ve bütünlüğünü bozmaktadır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

(I) Merhametsizliğin giderek arttığı bir dünyada yaşıyoruz. (II) Dünyanın pek çok bölgesinde savaşlar, terör olayları, şiddet ve baskı, doğanın tahribi insanlığı gitgide bir şiddet sarmalına sürüklüyor. (III) Gündelik hayatı istediği gibi yaşamayan insan kendinden uzaklaşıyor, yaradılışına yabancılaşıyor. (IV) Kuşkusuz bu durum günümüz insanını tedirgin ediyor. İnsanların günlük hayatlarını rahatça yaşamalarını engelliyor. (V) Bu acı tablo, şefkat ve merhameti yeniden kuşanmayı ve özümüzde var olan merhamet duygusunu tekrar ele almayı gerekli kılıyor.

Bu metnin anlam akışındaki bozukluğun giderilmesi için numaralanmış cümlelerin hangileri yer değiştirmelidir?

A) I ve II                       

B) I ve III                       

C) II ve III                       

D) III ve IV

 

7. BAĞLAÇ SORULARI

 

Beni çok sinirlendirse de ona kızmıyorum ..... o henüz çocuk.

Aşağıdakilerden hangisi cümleyi en uygun tamamlayan ifadedir?

A) çünkü

B) meğerse

C) hâlbuki

D) ne yazık ki

 

8. EDAT SORULARI

 

Şenay’ın annesi ve babası düzenli kitap okuyorlardı. O da onlar ..... ..... okuma alışkanlığı kazandı.

Aşağıdakilerden hangisi cümleyi en uygun tamamlayan ifadedir?

A) -a karşın

B) -a rağmen

C) -ın yüzünden

D) -ın sayesinde

 

9. ZAMAN SORULARI

 

Eğer, şimdiki aklım ..... aynı hataları ....

Aşağıdakilerden hangisi cümleyi en uygun tamamlayan ifadedir?

A) oluyorsa/yapıyordum

B) olmuşsa/yapabildim

C) olduysa/yapsaydım

D) olsaydı/yapmazdım

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016