Suriyeliler İçin Üniversiteye Hazırlık İleri Düzey Türkçe Eğitim Programı Duyurusu
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Öğretmen Yetiştirme Sertifika Programı
2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Ankara Gezisi
Bilecik Gezisi

Ayrıntılı bilgi http://ibuzem.ibu.edu.tr/tr/duyurular/98-yabanci-dil-olarak-turkce-ogretimi-ogretmen-yetistirme-setifika-programi-kursiyer-listesi sayfasında yer almaktadır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016