2018 Türkçe Yaz Okulu
İftar Yemeği
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Ankara Gezisi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Dersleri ve Öğretim Elemanları

DERSLER Ders Saati ÖĞRETİM ÜYESİ
Tarihi Süreçte Yabancılara Türkçe Öğretimi 3 Öğr. Gör. Gökçen TEKİN
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı 3
Yabancı Dil Öğretiminde Kaygı, Motivasyon, Tutum ve Özyeterlilik 3 Öğr. Gör. Dr. Nurettin KARTALLIOĞLU
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri 3
Yabancı Dil Öğretiminde Kuramsal Yaklaşımlar 6 Öğr. Gör. Hüseyin KARABUĞA
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Eğitimi 6 Prof. Dr. Halit KARATAY
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi 6 Öğr. Gör. Gökçen TEKİN
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi 6 Dr. Öğr. Üyesi Kadir Vefa TEZEL
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi 6 Öğr. Gör. Dr. Nurettin KARTALLIOĞLU
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 6 Dr. Öğr. Üyesi Kadir Vefa TEZEL
Avrupa Ortak Çerçeve Metni ve Yabancılara Türkçe Öğretimi 6 Öğr. Gör. Gülce DOĞAN
Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem, Teknik ve İlkeler 6 Prof. Dr. Halit KARATAY
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme Uygulamaları 6 Öğr. Gör. Hüseyin KARABUĞA
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi 6 Arş. Gör. Seda KAYA
Uygulama ve Deneyim (BAİBÜ TÖMER ) 40 saat
TOPLAM 112 saat

 

Dersler bir gün içerisinde, akşam saat 18.00-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

** Her ders 40 dakika olarak planlanmış olup 18.00-20.00 ile 20.30-22.30 saatlerinde ders işlenmesi tavsiye edilmektedir 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016